Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.07.2017
  • KurumGümüşhane Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Gümüşhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar