Gümüşhane Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.12.2011
  • KurumGümüşhane Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile öğrenci işlerinde uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Gümüşhane Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar