Hacettepe Üniversite MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.06.2020
  • KurumHacettepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Hacettepe Üniversitesi MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar