Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.03.2014
  • KurumHacettepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, hazırlanmış olup, Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar