Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi26.02.2015
  • KurumHacettepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Hazinenin özel mülkiyetinde olmayıp Hacettepe Üniversitesinin kullanımında bulunan taşınmazların değerlemesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Hacettepe Üniversitesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya Hazinenin özel mülkiyetin olmayıp Hacettepe Üniversitesinin kullanımında bulunan taşınmazların idaresine ilişkin her türlü iş ve işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar