Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.03.2008
  • KurumHacettepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel sağlık ve klinik bilimler alanında, bağımsız araştırmalar yürütebilecek ve bilime katkıda bulunabilecek nitelikte bilim insanı-doktor yetiştirmek, tıp alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyan tıp öğrencilerine eğitim sürelerini en verimli şekilde kullanma imkanı sağlayarak akademik ortamda ve klinikten uzaklaşmadan bilimsel araştırma deneyimi kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp bilim doktoru (MD-PhD) bütünleşik programına kayıt, programa intibak esasları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar