Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.05.2019
  • KurumHakkari Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar