Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.10.2018
  • KurumHakkari Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hakkâri Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar