Haliç Üniversitesi Ekonomi Güvenliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.10.2020
  • KurumHaliç Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Haliç Üniversitesi Ekonomi Güvenliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar