Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.04.2002
  • KurumHaliç Üniversitesi

Merkezin çalışma alanı ve görevleri şunlardır: Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek, Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak, Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı veya uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, Ülkemizin bilim alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak inceleme ve çözümlemeye yardımcı olmak, Haliç Üniversitesine bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında bilimsel yayınlar, seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışından ve çeşitli kurumlardan destek sağlamak amacıyla proje ve teklifler hazırlamak, Merkezin kuruluş amacına ve Yüksek Öğretim Kurulunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar