Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.03.2019
  • KurumHaliç Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar