Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.10.2018
  • KurumHarran Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HÜNİSAM) yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; HÜNİSAM’ın Üniversite içi ve dışında gerçekleşen araştırma-geliştirme (AR-GE) ve merkezi laboratuvar amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esaslarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar