Harran Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.06.2019
  • KurumHarran Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Harran Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar