Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.03.2020
  • KurumHasan Kalyoncu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar