Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.09.2016
  • KurumHasan Kalyoncu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; asan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora programlarına öğrenci kabulü, eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar