Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.09.2012
  • KurumHasan Kalyoncu Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı birimlerde kayıt kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans seviyesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar