Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.12.2019
  • KurumMustafa Kemal Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar