Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.11.2016
  • KurumMustafa Kemal Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; (Ek ibare:RG-28/10/2018-30579)(2) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar