Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi16.10.2019
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Yönetmelik; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmelerini; helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyulması gereken usul, esas ve tedbirleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile helal akreditasyon sürecinde uyulması gereken usul, esas ve tedbirleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Helal Akreditasyon Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun


Yorumlar