Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.04.2020
  • KurumHitit Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar