Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.11.2020
  • KurumHitit Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar