Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.06.2020
  • KurumIğdır Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar