Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.04.2019
  • KurumIğdır Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÜMER) kuruluş, işleyiş ve görevlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar