Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.12.2019
  • KurumIğdır Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar