Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.10.2018
  • KurumIğdır Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar