İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.02.2020
  • Kurumİnönü Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar