İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.06.2020
  • Kurumİnönü Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar