İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.06.2020
  • Kurumİnönü Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar