İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.03.2019
  • Kurumİnönü Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında, ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İnönü Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, sınavlar, geçişler, intibak ve diplomaya ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar