İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.02.2020
  • Kurumİnönü Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi programlarında yürütülen tıp doktorluğu programı, temel tıp bilimleri, lisans eğitim-öğretimi, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim planı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar