Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.11.2018
  • KurumIşık Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma alanlarını, yapısını ve işleyişini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma alanlarını, yapısını ve işleyişini kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar