Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.10.2019
  • KurumIşık Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Işık Üniversitesinin meslek yüksekokullarında ve fakültelerinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Işık Üniversitesinin meslek yüksekokullarının ve fakültelerinin tüm bölümlerinde/programlarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar