Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.07.2019
  • KurumIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAB)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAB)’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar