Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.12.2018
  • KurumIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar