Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.07.2019
  • KurumIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yaz okulu eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı birimlerdeki yaz okulu uygulaması ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar