İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.02.2020
  • Kurumİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretimi ile başarı değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar