İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.02.2021
  • Kurumİstanbul Arel Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar