İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.10.2018
  • Kurumİstanbul Atlas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organları, öğretim elemanları, görevleri ve mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Atlas Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar