İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.02.2021
  • Kurumİstanbul Aydın Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar