İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.09.2019
  • Kurumİstanbul Aydın Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar