İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.04.2019
  • Kurumİstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GÖÇAR) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar