İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.07.2019
  • Kurumİstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bünyesinde yürütülen diplomalı eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar