İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.01.2021
  • Kurumİstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar