İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.06.2019
  • Kurumİstanbul Esenyurt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar