İstanbul Galata Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.08.2020
  • Kurumİstanbul Galata Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Galata Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstanbul Galata Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, akademik faaliyetlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar