İstanbul Gedik Üniversitesi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.11.2018
  • Kurumİstanbul Gedik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup.; İstanbul Gedik Üniversitesi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar