İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.06.2019
  • Kurumİstanbul Gedik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla düzenlenmiş olup; İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar