İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.06.2019
  • Kurumİstanbul Gedik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup, İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar