İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.08.2015
  • KurumGedik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans ve lisans program/bölümlerinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Gedik Üniversitesi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının tüm programlarında/bölümlerinde yürütülen ön lisans, lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar