İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.05.2019
  • Kurumİstanbul Kent Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar